Thùng Gỗ Lắp Ghép 3 Mảnh

HDLG 309B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 1.00 0.50 0.50 Thường 8mm
 413,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 308B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.50 0.50 1.00 Thường 8mm
 373,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 307B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 1.20 1.20 2.20 Thường 8mm
 1,187,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 306B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 1.20 1.20 1.20 Thường 8mm
 890,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 305B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 2.20 Thường 8mm
 659,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 304B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 1.20 Thường 8mm
 425,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 303

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 0.60 Thường 8mm
 302,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 302B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 0.30 Thường 8mm
 242,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG-301B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.30 0.60 0.30 Thường 8mm
 165,000
Thêm vào giỏ
Compare

Thùng Gỗ Lắp Ghép 6 Mảnh

HDLG 609B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 1.00 0.50 0.50 Thường 8mm
 413,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 607B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 1.20 1.20 2.20 Thường 8mm
 1,187,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 606B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 1.20 1.20 1.20 Thường 8mm
 890,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 605B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 2.20 Thường 8mm
 659,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 604B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 1.20 Thường 8mm
 425,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 603B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 0.60 Thường 8mm
 302,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 602B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 0.30 Thường 8mm
 242,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 601B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.30 0.60 0.30 Thường 8mm
 165,000
Thêm vào giỏ
Compare

Thùng Gỗ Lắp Ghép Xếp Tầng

HDXT 109B

No rating
Đọc tiếp
Compare

HDXT 108B

No rating
 383,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDXT 107B

No rating
 1,197,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDXT 106B

No rating
 900,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDXT 105B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 2.20 Thường 8mm
 679,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDXT 104B

No rating
Thông Số Kỹ Thuật Thông Số Kỹ Thuật Kích Thước Thùng
 435,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDXT-103B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 0.60 Thường 8mm
 312,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDXT 102B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 0.30 Thường 8mm
 252,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDXT 101B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.30 0.60 0.30 Thường 8mm
 175,000
Thêm vào giỏ
Compare

Dịch Vụ Đóng Thùng Gỗ Nan

Thùng Gỗ Nan

No rating
Đọc tiếp
Compare

Đóng Thùng Gỗ Theo Thiết Kế

Vật Liệu Đóng Gói

 2,200,000  2,000,000
Thêm vào giỏ
Compare
 45,000  40,000
Thêm vào giỏ
Compare

Dây Cáp

No rating
 70,000  50,000
Thêm vào giỏ
Compare

Băng Dính

No rating
 10,000  6,000
Thêm vào giỏ
Compare

Công Cụ Đóng Gói

Kềm kẹp bọ

No rating
 80,000  40,000
Thêm vào giỏ
Compare
 105,000  85,000
Thêm vào giỏ
Compare
 45,000  35,000
Thêm vào giỏ
Compare

Công Cụ Đóng Gói

 6,975,000  6,675,000
Thêm vào giỏ
Compare
 690,000  600,000
Thêm vào giỏ
Compare
 660,000  640,000
Thêm vào giỏ
Compare
 4,835,000  4,252,000
Thêm vào giỏ
Compare
 5,200,000  4,850,000
Thêm vào giỏ
Compare
 6,600,000  6,100,000
Thêm vào giỏ
Compare
 11,500,000  10,950,000
Thêm vào giỏ
Compare
 15,500,000  15,000,000
Thêm vào giỏ
Compare

Đinh Các Loại

Đinh ghim U

No rating
 30,000  16,000
Thêm vào giỏ
Compare
 90,000  70,000
Thêm vào giỏ
Compare

Đóng thùng gỗ chuyên nghiệp

Chúng tôi chuyên đóng thùng gỗ tại khu vực cả nước theo đơn đặt hàng, theo yêu cầu quý khách, đóng theo tiêu chuẩn quốc tế đảm bảo kiên cố và có độ bền cao.
Đo đạc, tạo mẫu thiết kế ban sơ cho khách hàng , bước này là rất quan yếu vì mẫu phải đáp ứng đầu tiên là về kích tấc của sản phẩm, không quá lớn hay quá nhỏ so với hàng hóa

Tin Tức