Product Tag - Thùng gỗ lắp ghép

 • You've just added this product to the cart:

  HDLG 602B

  HDLG 602B

  0 out of 5
  Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
  Dài Rộng Cao
  0.60 0.60 0.30 Thường 8mm
   242,000
 • You've just added this product to the cart:

  HDLG 603B

  HDLG 603B

  0 out of 5
  Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
  Dài Rộng Cao
  0.60 0.60 0.60 Thường 8mm
   302,000
 • You've just added this product to the cart:

  HDLG 604B

  HDLG 604B

  0 out of 5
  Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
  Dài Rộng Cao
  0.60 0.60 1.20 Thường 8mm
   425,000
 • You've just added this product to the cart:

  HDLG 605B

  HDLG 605B

  0 out of 5
  Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
  Dài Rộng Cao
  0.60 0.60 2.20 Thường 8mm
   659,000
 • You've just added this product to the cart:

  HDLG 606B

  HDLG 606B

  0 out of 5
  Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
  Dài Rộng Cao
  1.20 1.20 1.20 Thường 8mm
   890,000
 • You've just added this product to the cart:

  HDLG 607B

  HDLG 607B

  0 out of 5
  Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
  Dài Rộng Cao
  1.20 1.20 2.20 Thường 8mm
   1,187,000
 • You've just added this product to the cart:

  HDLG 609B

  HDLG 609B

  0 out of 5
  Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
  Dài Rộng Cao
  1.00 0.50 0.50 Thường 8mm
   413,000
 • You've just added this product to the cart:

  HDXT 101B

  HDXT 101B

  0 out of 5
  Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
  Dài Rộng Cao
  0.30 0.60 0.30 Thường 8mm
   175,000
 • You've just added this product to the cart:

  HDXT 104B

  HDXT 104B

  0 out of 5
  Thông Số Kỹ Thuật

  Thông Số Kỹ Thuật

  Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
  Dài Rộng Cao
  0.60 0.60 1.20 Thường 8mm
   435,000
 • You've just added this product to the cart:

  HDXT 107B

  HDXT 107B

  0 out of 5
   1,197,000
 • You've just added this product to the cart:

  HDXT 109B

  HDXT 109B

  0 out of 5
 • You've just added this product to the cart:

  HDXT-103B

  HDXT-103B

  0 out of 5
  Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
  Dài Rộng Cao
  0.60 0.60 0.60 Thường 8mm
   312,000