Tag - thùng gỗ lắp ghép

Dịch vụ đóng thùng gỗ lắp ghép tại KCN Nam Sách

Tính năng vượt trội của thùng gỗ lắp ghép  Có thế in logo, tên, ký hiệu dễ dàng. Vật liệu sử dụng là gỗ dán công nghiệp kết hợp với thép tạo nên sự chắc chắn. Không cần xử lý gỗ bằng nhiệt hay khử trùng Nó có thể tháo ra và gấp gọn nên tiết kệm không gian lưu trữ Thay thế được bao bì bằng thùng carton, và thuận lợi hơn thùng carton. Do không sử dụng đinh nên nó an toàn cho con [...]

Read more...

Dịch vụ đóng gói hàng hóa bằng thùng gỗ lắp ghép tại KCN Vinh Quang

Dịch vụ đóng gói hàng hóa bằng thùng gỗ lắp ghép tại KCN Vinh Quang Bằng sự tiện lợi,giá thành rẻ và đễ dàng sử dụng, tái sử dụng cho nên thùng gỗ lắp ghép ngày càng hoàn thiện để có thể thay thế được những thùng gỗ truyền thống trong việc vận chuyển và xuất khẩu hàng hóa Tính năng vượt trội của thùng gỗ lắp ghép trong ngành đóng gói hàng hóa: Có thế in logo, tên, ký hiệu dễ [...]

Read more...

Dịch vụ đóng thùng gỗ lắp ghép

Tính năng vượt trội của thùng gỗ lắp ghép Có thế in logo, tên, ký hiệu dễ dàng. Vật liệu sử dụng là gỗ dán công nghiệp kết hợp với thép tạo nên sự chắc chắn. Không cần xử lý gỗ bằng nhiệt hay khử trùng Nó có thể tháo ra và gấp gọn nên tiết kệm không gian lưu trữ Thay thế được bao bì bằng thùng carton, và thuận lợi hơn thùng carton. Do không sử dụng đinh nên nó an toàn cho [...]

Read more...

Dịch vụ đóng thùng gỗ lắp ghép tại KCN Nghĩa An

Dịch vụ đóng thùng gỗ lắp ghép tại KCN Nghĩa An Tính năng vượt trội của thùng gỗ lắp ghép Có thế in logo, tên, ký hiệu dễ dàng. Vật liệu sử dụng là gỗ dán công nghiệp kết hợp với thép tạo nên sự chắc chắn. Không cần xử lý gỗ bằng nhiệt hay khử trùng Nó có thể tháo ra và gấp gọn nên tiết kệm không gian lưu trữ Thay thế được bao bì bằng thùng carton, và thuận lợi hơn thùng [...]

Read more...