Đóng thùng gỗ xuất khẩu hàng hóa chất lượng cao tại KCN Biên Hòa 1