Đóng thùng gỗ, đóng gói hàng hóa an toàn và chất lượng