Dịch vụ đóng thùng gỗ xuất khẩu tại KCN Nhân Trạch