Dịch vụ đóng kiện gỗ hàng hóa chất lượng cao tại KCN Hào Xá