Dịch vụ Đóng gói hút chân không hàng hóa tại KCN Đông Mai