Dịch vụ đóng gói hút chân không cho máy móc tại KCN Hoành Bồ