Dịch vụ đóng gói hàng hóa vận chuyển trong nước tại KCN Điền Thụy