Dịch vụ đóng gói hàng hóa bằng màng co nhiệt tại KCN Của khẩu