Dịch vụ đóng gói bằng màng co nhiệt tại KCN Vĩnh Lộc