Thùng Gỗ Lắp Ghép Xếp Tầng

 • You've just added this product to the cart:

  HDXT 101B

  HDXT 101B

  0 out of 5
  Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
  Dài Rộng Cao
  0.30 0.60 0.30 Thường 8mm
   175,000
 • You've just added this product to the cart:

  HDXT 102B

  HDXT 102B

  0 out of 5
  Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
  Dài Rộng Cao
  0.60 0.60 0.30 Thường 8mm
   252,000
 • You've just added this product to the cart:

  HDXT 104B

  HDXT 104B

  0 out of 5
  Thông Số Kỹ Thuật

  Thông Số Kỹ Thuật

  Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
  Dài Rộng Cao
  0.60 0.60 1.20 Thường 8mm
   435,000
 • You've just added this product to the cart:

  HDXT 105B

  HDXT 105B

  0 out of 5
  Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
  Dài Rộng Cao
  0.60 0.60 2.20 Thường 8mm
   679,000
 • You've just added this product to the cart:

  HDXT 106B

  HDXT 106B

  0 out of 5
   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  HDXT 107B

  HDXT 107B

  0 out of 5
   1,197,000
 • You've just added this product to the cart:

  HDXT 108B

  HDXT 108B

  0 out of 5
   383,000
 • You've just added this product to the cart:

  HDXT 109B

  HDXT 109B

  0 out of 5
 • You've just added this product to the cart:

  HDXT-103B

  HDXT-103B

  0 out of 5
  Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
  Dài Rộng Cao
  0.60 0.60 0.60 Thường 8mm
   312,000