Thùng gỗ lắp ghép 6 mảnh

 • You've just added this product to the cart:

  HDLG 601B

  HDLG 601B

  0 out of 5
  Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
  Dài Rộng Cao
  0.30 0.60 0.30 Thường 8mm
   165,000
 • You've just added this product to the cart:

  HDLG 602B

  HDLG 602B

  0 out of 5
  Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
  Dài Rộng Cao
  0.60 0.60 0.30 Thường 8mm
   242,000
 • You've just added this product to the cart:

  HDLG 603B

  HDLG 603B

  0 out of 5
  Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
  Dài Rộng Cao
  0.60 0.60 0.60 Thường 8mm
   302,000
 • You've just added this product to the cart:

  HDLG 604B

  HDLG 604B

  0 out of 5
  Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
  Dài Rộng Cao
  0.60 0.60 1.20 Thường 8mm
   425,000
 • You've just added this product to the cart:

  HDLG 605B

  HDLG 605B

  0 out of 5
  Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
  Dài Rộng Cao
  0.60 0.60 2.20 Thường 8mm
   659,000
 • You've just added this product to the cart:

  HDLG 606B

  HDLG 606B

  0 out of 5
  Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
  Dài Rộng Cao
  1.20 1.20 1.20 Thường 8mm
   890,000
 • You've just added this product to the cart:

  HDLG 607B

  HDLG 607B

  0 out of 5
  Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
  Dài Rộng Cao
  1.20 1.20 2.20 Thường 8mm
   1,187,000
 • You've just added this product to the cart:

  HDLG 609B

  HDLG 609B

  0 out of 5
  Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
  Dài Rộng Cao
  1.00 0.50 0.50 Thường 8mm
   413,000