Cung cấp  pallet gỗ chất lượng cao tại KCN Nam Phổ Yên